Условия

След финалното състезание всички гълъби ще бъдат качени за продажба в интернет на онлайн търг,като сумата се разпределя по 50% за собственика на гълъба и 50% за организатора.При липса на родословие собственика получава 30% от сумата.Всеки гълъб който не се продаде на търга,собственика му може да си го откупи за 10 евро.Ако не бъде откупен,седем дни след приключване на търга, след това остават собственост на гълъбодрума.

Всички суми от продажбата на гълъбите ще бъдат изплатени след като завърши и последната част от онлайн търговете.
Стартови цени при провеждане на онлайн търгове:
от 1-во до 10-то място – 100 евро
от 11-то до 20-то място – 50 евро
от 21-во място – 30 евро
от 1-ви до 3-ти асов гълъб – 100 евро

Спечелилите аукционите, моля да се свържат с нас на тел : +359894867475